מוצרים  / 

בחירת מוצרים והתקנתם

 

 על מנת להשיג את התוצאות הנכונות בבחירת המוצר, התקנתו ושימוש מתאים יש לבדוק את התאמתו האופטימאלית

ליישום הנדרש (סוג החומר, טמפרטורה, לחץ, מידות מתאימות, תפוקה נדרשת, תנאים סביבתיים, תקנים מחייבים וכו’).

 

יעילות המוצר ושימוש בטוח מחייבים את הרוכש לבצע התאמה מקסימאלית ובחינת כל הקריטריונים הנדרשים . אי ביצוע

התאמה נכונה עלול לפגוע ביעילות המוצר ואף בבטיחות הרוכש .

 

צוות מור טכלנולוגיות עומד הכן לתת את כל המידע הנדרש בבחירת המוצר והתאמתו, תוצאות מבדקים (אם קיימים אצל היצרן) והמלצות באשר לשימוש נכון ויעיל.

 

חברת מור טכלנולוגיות מתחייבת לאיכות המוצר במידה ויעשה בו שימוש נכון, ובהתאם להנחיות החברה ולהוראות

היצרן.