מוצרים  / 

חלות התקן על המוצר

חלות התקן על המוצר

 

כל מוצר, אביזר אשר מתקיים לגביו תקן בינלאומי, חייב בסימון התקן על המוצר.

כמו כן, בחלק מסוים מהמוצרים, יש חשיבות עליונה בסימון תאריך היצור לצד תו התקן המוטבע על הפריט.

שימוש בפריט מעבר לתאריך התפוגה המוטבע עליו עלול לפגוע ביעילותו, ואף להיות מסוכן.