מוצרים  / 

הכנת הצינור להרכבת מצמד מהיר

 
 
 
 

 החזק את מכשיר הלחיצה ביד שמאל כך שסכין החיתוך נמצא למטה וידית המשיכה למעלה.

הכנס את סרט הנירוסטה לחריץ בצדו הימני של המכשיר.

 
 
 
לחץ על ידית המשיכה וסובב ידנית על מנת להתחיל בלחיצה, המשך עד לרמת הלחיצה הנדרשת.

בו זמנית הפחת לחץ בזמן הלחיצה והרחק בזהירות את המכשיר.

 
 
 
 

משוך את סכין החיתוך על מנת לחתוך את "הזנב" שנשאר.

 

את הקצה שנשאר יש להכניס לחובק , את החובק יש לסגור על ידי לחיצה חזקה על“האוזניים” (קצוות החובק) וזאת על מנת לבצע סגירה מושלמת.