מוצרים  / 

מוצרי גז ומוצרי Rego

מהו גפ"מ  

 

הגפ"מ ( גז פחממני מעובה ) וביכנויו הלועזי Liquified petroleum Gas  ( Lpg ) הוא גז הבישול  

הגפ"מ הוא מוצר לוואי של זיקוק הנפט הגולמי , ומורכב מתערובת של פרופאן ובוטאן כאשר היחס בינהם  

משתנה על פי עונות השנה .  

הגפ"מ נקי ממזהמים כגון עופרת ואפר , עירבובו עם האוויר יעיל ובעירתו מושלמת .  

נקודת הרתיחה נמוכה ובתנאים סטנדרטים נמצא במצב צבירה גזי .  

היות ולגפ"מ אין ריח מוסיפים לו ריח אופייני על מנת לאפשר גילוי דליפות .  

הגפ"מ אינו מזהם את האוויר בסביבתו לעומת ; בנזין , סולר ונפט.  

כמו כן אין הוא מזהם את מאגרי המים .